O NÁS

Agentúra KM, s.r.o. pracuje v oblasti podlinkových reklamných aktivít. Jej hlavným predmetom činnosti je kreatívne vytváranie a organizácia riadených spoločenských udalostí – eventov. Funguje od februára 2004, odkedy pre svojich klientov zrealizovala desiatky jedinečných podujatí pre verejnosť, VIP spoločnosť, obchodných partnerov i zamestnancov a ich rodiny.
Agentúra KM sa o  Váš event postará komplexne. Nájde efektívne riešenie na jeho kreatívnu podobu, ale i na jeho technickú realizáciu. Zohľadní pri tom Vaše potreby a ciele. Má na zreteli, pre koho je akcia určená.

STARÁME SA O:

• kreatívny návrh a koncept programu
• prípravu podrobného scenára podujatia
• výber vhodného priestoru (jeho architektonické členenie a výzdobu)
• návrh a organizáciu programu (výber umelcov, moderátorov, prípravu grafických podkladov, miniportrétov, medailónov, hudobnú dramaturgiu…)
• netradičné oživenie (animácie, kostýmy, vizuálnu podobu eventov)
• pozývací proces (grafický návrh pozvánok, ich tlač a distribúcia, recalling hostí)
• technické zabezpečenie (kvalitné ozvučenie a osvetlenie, live projekcia, tlmočnícka technika, efekty)
• catering
• zabezpečenie ubytovania a dopravy hostí
• hostesingové služby
• profesionálnu produkciu celého podujatia

KREATÍVNA FILOZOFIA

Je postavená na hľadaní nových originálnych riešení, ktoré dokážu presne a pritom netradične odkomunikovať posolstvo klienta. Dokážeme sa prispôsobiť ako konzervatívnemu, tak aj inovatívnemu prístupu klienta.
Agentúra KM inšpiruje klienta netradičnými nápadmi a ponúka mu efektívne riešenia, ktoré obsahujú najnovšie trendy v oblasti realizácie riadených spoločenských udalostí. Sledujeme dianie v oblastiach, ktoré s event marketingom súvisia (umelci, architektonické riešenia, technické prostriedky...) a sme preto pripravení svoje portfólio služieb neustále rozvíjať a aktualizovať